ĐĂNG NHẬP
Thông báo đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023-2024

Quý thầy cô nào mà có đăng ký danh hiệu CSTĐCS, CSTĐTP, bằng khen ... thì truy cập vào trang thiduakhenthuong.hcm.edu.vn để Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm và Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023-2024. Tài khoản dùng chung với tài khoản nhập điểm C3.

Hạn đăng ký: 22/11/2023.

Trân trọng!