ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BÁN TRÚ KHỐI 10-11-12 NH18-19

Kính mời những học sinh khối 10 đã đăng ký bán trú phòng quạt (dahh sách đính kèm bên dưới) liên hệ nhà trường đăng ký lại vì nhà trường không tổ chức được phòng bán trú gắn quạt.

Kính mời các học sinh khối 11-12 có nhu cầu đăng ký bán trú liên hệ phòng Văn thư-Thủ quỹ nhận đơn và đóng tiền tạm thu.

Hạn chót : ngày 16/08/2018