ĐĂNG NHẬP
Thông báo dành cho GVCN

Theo chỉ đạo của BGH nhà trường : kính mong thầy cô GVCN nhắc nhở học sinh nộp sổ đầu bài về phòng giám thị khi hết tiết cuối của mỗi buổi sáng và chiều. Để bộ phận giám thị thống kê hằng ngày( bắt đầu từ thứ 3 ngày 9/10). Xin cảm ơn.