ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến các lớp về việc rà soát trang bị sách giáo khoa của học sinh NH 2020-2021

Kính gửi quý thầy cô GVCN các lớp, hiện nay Thư viện nhận được danh sách rà soát trang bị sách giáo khoa của các lớp: 10A1, 10A2, 10A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A11.

Rất mong quý thầy cô GVCN các lớp chưa nộp danh sách nhờ lớp trưởng của lớp nộp danh sách về Thư viện trước 11 giờ 00 ngày 17/9/2020 để Thư viện hoàn thành nhiệm vụ đầu năm học và hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh chưa có đủ sách giáo khoa.

Trân trọng.