ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến HS khối 10,11,12

Từ ngày 11/5/2020: Các em học sinh khối 10,11,12 sẽ thực hiện học 2 buổi/ngày theo TKB.

Lịch mở cổng đón HS :

Buổi sáng : Bắt đầu từ 6 giờ 20 phút.

Buổi chiều: Bắt đầu từ 12 giờ 30 phút

Trân trọng thông báo !