ĐĂNG NHẬP
Thông báo GVCN K12.

Theo kế hoạch làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia 2019, sau khi có kết quả xét duyệt vào chiều thứ 4 ngày 08/05/2019 gvcn hướng dẫn học sinh làm phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Phòng học vụ tiến hành thu phiếu từ ngày 10/05/2019 đến ngày 11/05/2019.

Rất mong gvcn nộp về phòng học vụ đúng thời hạn.