ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 5 NĂM 2019

Kính gửi, quý GVCN, Đoàn trường xin gửi các nội dung hoạt động tháng 5 năm 2019:

1. Phong trào Nuôi heo đất đã phát động từ tháng 3, Vào chào cờ sáng thứ 2 ngày 13 tháng 05 năm 2019, sẽ tổ chức công khai số tiền trong heo đất là 500.000 đồng. Đồng thời, nộp danh sách 1 học sinh khó khăn của lớp để nhận thời gian thông báo sau (chương trình cấp Quận, do trường đăng cai).

2. Vận động thu sách giáo khoa - chương trình của Sở: Mỗi lớp phát động cho học sinh quyên góp 1 bộ SGK; dụng cụ học tập: tập trắng, bút chì, thước kẻ,.....

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến trước ngày tổng kết 22/05/2019

Địa điểm nhận: Bí thư lớp tổng hợp và nộp tại Văn phòng Đoàn trường

3. Chiến dịch Hoa phượng đỏ sẽ diễn ra trong dịp hè: Quý Thầy cô phát động cho học sinh tham gia dành cho học sinh khối 10 và khối 11 (Khối 12 khuyến khích sau khi thi xong). Đây là hoạt động để xét các giải thưởng, danh hiệu cho năm học đến và các chương trình lớn khác. Nộp danh sách về Đoàn trường trước ngày tổng kết 22/05/2019.

Trân trọng