ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN LẦN 1 NĂM 2019 - KHỐI 11

Kính gửi quý GVCN khối 11

Do có sự thay đổi lịch học lớp đối tượng Đoàn lần 1 năm 2019. Nay Đoàn trường xin nhắc lại lịch học dành cho Khối 11 như sau:

- THỜI GIAN CỤ THỂ:  Lúc 14h45 chiều thứ năm ngày 26 tháng 09 năm 2019

- ĐỊA ĐIỂM: Hội trường nhà trường

Lưu ý: Đem theo tập bút, 02 tấm hình 3x4, đồng phục nhà trường.

Quý GVCN thông tin cho học sinh và phụ huynh cũng như nhà xe đưa rước để nắm tình hình.

Trân trọng.