ĐĂNG NHẬP
Thông báo học sinh nhận các khoản chưa nhận (gấp)

Mời các em học sinh có tên sau đây đến phòng Hành chính - Thu ngân nhận các khoản chưa nhận trước ngày 07/12/2019.

*Cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác đoàn NH18-19

1. Phạm Ngọc Quỳnh 11A5

2. Phạm Thị Thanh Thảo 12A7

*Hội thi rung chuông vàng

1. Trần Quốc Thái 10A5

2. Trần Thị Thu Thủy 10A5

3. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn 10A10

4. Nguyễn Trần Gia Khánh 11A4

5. Lê Thị Diễm 11A5

6. Hoàng Văn Ngọc 11A10

*Cán bộ đoàn xuất sắc

1. Lê Thị Hồng Đào 10A3

2. Nguyễn Lê Thùy Dương 11A2

3. Nguyễn Thị Thanh Trúc 11A2

4. Nguyễn Hoàng Trung 12A3

* Học sinh giỏi cấp trường

1. Nguyễn Thị Tú Linh 10A1

2. Nguyễn Minh Huy 10A1

3. Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10A5

4. Nguyễn Hà My 10A5

5. Trần Thị Ngọc Trâm 10A7

6. Phạm Anh Thư 10A8

7. Nguyễn Lạc Minh Thư 10A8

8. Ngụy Ngọc Bảo Trâm 10A9

9. Nguyễn Lê Uyên Nhi 10A9

10. Lưu Vũ Quyên 11A1

11. Phạm Hồng Trinh 11A1

12. Vũ Thái Anh Thư 11A2

13. Lê Thị Diễm 11A5

14. Phạm Hoàng Diệu Linh 11A6

15. Nguyễn Ngọc Anh Thi 11A8

16. Phạm Đức Hòa 11A8

17. Nguyễn Quang Hà 12A4