ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO HỘI THAO CỦA HỌC SINH NĂM 2020

Kính gửi GVCN,

Tổ TD - QP xin gửi lịch tham gia thi đấu các môn như sau:

1. Chạy ngắn, chạy bền (3 khối) và Hội thao QP Ném lựu đạn dành cho Học sinh lớp 11.

Tập trung lúc 8h00 sáng thứ 7 ngày 14 tháng 11 năm 2020

Tại Nhà thi đấu nhà trường.

2. Hội thao QP dành cho Khối 10 và Khối 12

Tập trung lúc 14h00 chiều thứ 7 ngày 14 tháng 11 năm 2020

Tại Nhà thi đấu nhà trường.

Các lớp cử VĐV tham gia đầy đủ, chuẩn bị giày và nón đội.

Kính nhờ GVCN nhắc nhở học sinh tham gia thi đấu để đạt kết quả cao.

Trân trọng.