ĐĂNG NHẬP
Thông báo khẩn! Thầy cô Tổ trưởng chuyên môn lưu ý ( Nộp trước 7h ngày 17/10/2017)

Thầy cô Tổ trưởng chuyên môn nộp gấp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ cho Thi trước 7 giờ ngày 17/10/2017 để em tập hợp hồ sơ chuẩn bị  SGD về kiểm tra.

hoặc thầy cô chuyển qua mail nvt.huynhthi@gmail.com.

Mọi chậm trễ thầy cô chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo!