ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch bốc thăm Hội thao

Kính nhờ GVCN cử HS nộp phiếu đăng ký hội thao và bốc thăm tại Nhà thi đấu của trường. Vào lúc 8h45 thứ 6 ngày 05 tháng 10 năm 2018. 

Trân trọng.