ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch thi chạy, Bơi lội

1. Môn chạy 100m  và 1500m:

- Thời gian: 8h30 ngày 02/11/2019 . Tại sân học Thể dục

2. Môn Bơi Lội :

- Thời gian : 7h30 ngày 03/11/2019 . Tại hồ bơi Suối Mơ

Lưu ý: Các hs thi bơi lội mặc trang phục bơi