ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch thi đấu bóng đá hội thao trường THPT Nguyễn Văn Tăng năm học 2019 - 2020

Ngày 31/10:  T18 : 12A7 - 12A5  T/G: 16h45- 17h15

                      T19: 12A3 - 11A7  T/G: 17h15 - 17h45

Ngày 1/11 :    T20: 10A4 - 11A6  T/G   16h45- 17h15

                       T21: 12A9 - 12A1 T/G   17h15 - 17h45