ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO NHẬN ĐỒ ĐỒNG PHỤC KHỐI 10 NH2018-2019 - ĐỢT 1

Kính mời phụ huynh và học sinh khối 10 NH 18-19 đã nộp hồ sơ nhập học từ ngày 09/07/2018 đến 13/07/2018 đến văn phòng Trường nhận đồ đồng phục.

Thời gian: 

- Thứ 7 (ngày 11/08/2018)

    +Sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ 

    +Chiều: Nghỉ

-Thứ 2 (ngày 13/08/2018)

   +Sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ 

   +Chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ

* Lưu ý: Khi nhận đồ nhớ mang theo biên lai mua đồ đồng phục (màu hồng)

Những học sinh khối 10 còn lại và học sinh khối 11-12 đợi thông báo sau