ĐĂNG NHẬP
Thông báo nhận đồng phục cho tất cả các đợt

Mời các em học sinh nhận đồng phục đăng kí từ ngày 16/08/2019 đến nay và các trường hợp chưa nhận ở các đợt trước. Hạn chót ngày 06/09/2019

Mong các phụ huynh lưu tâm để không làm ảnh hưởng đến việc học của các em.