ĐĂNG NHẬP
Thông báo nhận khen thưởng các hoạt động

Mời Quý Thầy Cô và các em đến phòng Hành chính - Thu ngân nhận khen thưởng các hoạt động sau:

1. Hoạt động chào mừng ngày 20/11: làm thiệp, cắm hoa, hát, múa, nhảy plashmod, giải cổ động nhiệt tình

2. Hội thi bảo vệ môi trường: poster tuyên truyền, thời trang tái chế, clip bảo vệ môi trường

Trân trọng.