ĐĂNG NHẬP
Thông báo số 1 : thi nét đẹp hoc đường. Thứ tự thi của các lớp. Dưới sự góp ý của gvcn nên kế hoạch chỉ thi 2 bộ trang phục. Không thi đồ thể dục.13H 117/3/2018 Vòng loại tại hội trường. mời gvcn và hs tới cỗ vũ.