ĐĂNG NHẬP
Thông báo số điện thoại của nhân viên thiết bị mới.

Xin chào quý thầy cô.

Kể từ ngày 12/09/2018, công tác thiết bị sẽ do em phụ trách. Mọi nhu cầu mượn/trả thiết bị quý thầy cô vui lòng liên hệ số điện thoại: 01659798911

Trân trọng!