ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THAM GIA HỘI THAO CẤP TRƯỜNG NĂM 2022

Tổ TD-QP xin thông báo đến quý thầy/cô GVCN sáng mai thứ 7 (9/4/2022 ) sẽ tổ chức hội thao tiếp tục cho HS gồm các môn sau:
1/ Điền kinh ( bao gồm tất cả nội dung chạy )
2/ Cờ tướng 
Thời gian: 7h30 sáng thứ 7 ( 9/4/2022 )
Địa điểm: Sân sau của trường ( sân tập thể dục của HS )
Đề nghị GVCN các lớp giúp tổ TD-QP nhắc nhở các bạn có mặt đúng giờ để điểm danh và thi đấu. Trân trọng