ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP TRUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ NGÀY 18/11/2019

Đoàn trường thông báo đến tất cả các em học sinh nhà trường việc tập trung sinh hoạt dưới cờ ngày 18/11/2019 lúc 6h30. Để chương trình chúng ta bắt đầu và đúng tiến độ. Rất mong sự tham gia của các em học sinh nhà trường.

Trân trọng.