ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI ĐẤU HỘI THAO QUỐC PHÒNG CẤP TRƯỜNG 2023 - 2024

Kính gửi, GVCN

Tổ TD-QP xin thông báo lịch các môn thi Hội thao Quốc phòng như sau:

1. Vào lúc 14h45 chiều thứ tư ngày 8/11/2023, Khối 11 tham gia thi Ném lựu đạn tại Sân bóng đá nhà trường.

2. Vào lúc 15h50 chiều thứ năm ngày 9/11/2023, Khối 12 thi Chạy Vũ trang 800m tại Sân bóng đá nhà trường.

3. Vào lúc 8h00 sáng thứ bảy ngày 11/11/2023, Khối 10 thi Đội ngũ từng người không có súng tại Sảnh D (gần cột cờ)

Quý GVCN nhắc nhở các em học sinh đã đăng ký tham gia đúng giờ, mang giày bata thi đấu. Trân trọng.