ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm.

Hiện nay bộ phận học vụ có kiểm tra sổ đầu bài buổi chiều thấy hầu như các GVCN không ký chốt theo tuần, không ghi rõ ngày tháng và tuần học.

Ví dụ: 12A1, 12A3, 10A9...

Vì vậy kính mong các GVCN nhanh chóng hoàn tất theo từng tuần.