ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các GVCN khối 10. Về việc bổ sung hồ sơ học sinh. Hạn nộp: 28/08/2019

Thầy Cô GVCN khối 10 nhập đầy đủ thông tin vào "File mẫu nhập thông tin K10.xls"

  - "File mẫu nhập thông tin K10.xls" gồm tổng cộng 24 cột (Thầy cô copy các cột ở file "DS Khoi 10.xls" để đổ dữ liệu vào "File mẫu nhập thông tin K10.xls" ứng với các cột tương ứng). 

+ file "DS Khoi 10.xls" chỉ có 6 cột 'STT', 'Họ và tên', 'Ngày sinh', 'Giới tính', 'Lớp', 'Nơi sinh' =>18 cột còn lại Thầy Cô tự lấy thông tin để điền vào đầy đủ.

Điền đầy đủ tất cả các cột trong file hồ sơ đính kèm (Trừ cột Giám Hộ).

+ Nếu học sinh không có thông tin mẹ thì bắt buộc phải điền 3 cột họ tên người Giám hộ, Nghề nghiệp, Năm sinh người giám hộ (có thể điền thông tin cha vào cột người giám hộ)

+ Hộ khẩu tỉnh ghi rõ: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,...

+ Hộ khẩu huyện ghi rõ: Quận 9, Quận Thủ Đức,...

+ Hộ khẩu xã ghi rõ: Phường Long Bình, Phường Long Thạnh Mỹ,...

+ Cột Đối Tượng Chính Sách thì điền mã chính sách nếu có (xem ở sheet DOI_TUONG_CS)

+ Cột Đoàn Viên, Lưu Ban, Biết Bơi nếu có thì đánh dấu X   

+ GVCN sau khi nhập xong thì gửi vào mail của thầy phước: phamthanhphuoc@gmail.com,

Nếu có thắc mắc xin liên hệ sđt: 0903.609.440

   + Hạn gửi file:  Thứ 4 ngày 28/08/2019 (nộp trễ GV tự chịu trách nhiệm)

Vì thời gian cấp bách nên mong các GVCN hoàn thành sớm.

Xin cám ơn!