ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các GVCN khối 11 & 12. Về việc bổ sung hồ sơ học sinh. Hạn nộp: 28/08/2019

+ GVCN kiểm tra thông tin tất cả các cột đã có dữ liệu để chỉnh sửa (nếu sai sót), những ô chưa có dữ liệu thì bổ sung vào.

+ Điền đầy đủ tất cả các cột trong file hồ sơ đính kèm (Trừ cột Giám Hộ).

+ Nếu học sinh không có thông tin mẹ thì bắt buộc phải điền 3 cột họ tên người Giám hộ, Nghề nghiệp, Năm sinh người giám hộ (có thể điền thông tin cha vào cột người giám hộ)

+ Cột Đối Tượng Chính Sách thì điền mã chính sách nếu có (xem ở sheet DOI_TUONG_CS)

+ Cột Đoàn Viên, Lưu Ban, Biết Bơi nếu có thì đánh dấu X   

+ GVCN sau khi nhập xong thì gửi vào mail của thầy phước: phamthanhphuoc@gmail.com,

Nếu có thắc mắc xin liên hệ sđt: 0903.609.440

  + Hạn gửi file:  Thứ 4 ngày 28/08/2019 (nộp trễ GV tự chịu trách nhiệm)

Vì thời gian cấp bách nên mong các GVCN hoàn thành sớm.

Xin cám ơn!