ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các GVCN v/v chỉnh sửa thông tin học sinh

Hiện nay tất cả thông tin học sinh các lớp cơ bản đã hoàn thành.

Nhưng vẫn còn một số lớp có sai sót và các GVCN đã chỉnh sửa, ký tên (bản hoàn chỉnh) được gởi lại phòng giáo vụ, nhưng trên trang C3 chưa cập nhật những gì GVCN đã chỉnh sửa.

Nên mỗi GVCN cần vào trang C3 với tài khoản của mình để trực tiếp chỉnh sửa.

Xin lưu ý kỹ các cột quan trọng: Họ tên (kiểm tra kỹ chính tả), ngày tháng năm sinh (theo giấy khai sinh), giới tính, nơi sinh (theo giấy khai sinh),  dân tộc, tỉnh (theo hộ khẩu).

Đây là thông tin nộp dữ liệu lên sở GD. Mong các GVCN cẩn thận trong việc chỉnh sửa.

Hạn hoàn thành: trưa ngày 13/09/2019

Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ: 

Mail: phamthanhphuoc@gmail.com

Zalo:0903.609.440

Trân trọng!