ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới quý thầy cô và Học sinh toàn trường

Thời gian học bơi đã gần kết thúc nhưng còn nhiều học sinh chưa đóng tiền học bơi, đặc biệt là lớp 10, lớp 11 (Danh sách bên thủ quỹ đã thông báo). Đề nghị quý thầy cô chủ nhiệm đôn đóc HS đóng tiền học bơi để nhà trường trả cho bên trường dạy bơi. Hạn cuối là thứ 6, ngày 08 tháng 12 năm 2017. Trân trọng cảm ơn./.