ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO TRẢ SỔ ĐOÀN CHO LỚP 12 VỪA TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Đoàn trường thông báo đến Các em học sinh khối 12 vừa ra trường lên trường gặp Thầy Thời - TLTN - 0988.284.189 nhận lại sổ Đoàn cũng như hoàn thành một số nội dung khác.

Các lớp sau đây chưa rút sổ đoàn: 12A1, 12A4, 12A5, 12A6, 12A8, 12A9

Thời gian lên nhận sổ đoàn vào lúc 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 16h30 vào các ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2019.

 Trân trọng.