ĐĂNG NHẬP
Thông báo v/v đăng ký trại hè Thanh Đa cho con CB,GV, NV - Năm 2019

Ban nữ công xin thông báo đến quý thầy cô CB, GV, NV trường có nhu cầu đăng ký trại hè Thanh Đa cho con em mình vui lòng đăng ký về cho cô Kim Trang.

Hạn chót: 14/05/2019

Tiêu chuẩn tham dự:

- Tuổi từ 10-15 (sinh từ năm 2004-2009)

- Các cháu là HS ngoan, học giỏi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ (căn cứ vào thành tích HKI nếu chưa có kết quả học tập năm học 2018-2019)

Thời gian tham gia trại:

- Đợt 1: từ ngày 3/6/2019 đến ngày 7/6/2019

- Đợt 2: từ ngày 1/7/2019 đến ngày 5/7/2019

Chi phí tự túc: 1.300.000/cháu/đợt trại

                                                                                                           Trân trọng!