ĐĂNG NHẬP
Thông báo văn nghệ

Do chủ nhật có một số học sinh tham gia đẩy gậy thành phố có trong đội văn nghệ của lớp nên lớp không thể diễn tiết mục của mình theo thời gian đã thông báo. Vì vậy, BTC thông báo đến GVCN các lớp có HS tham gia văn nghệ mà thi đấu đẩy gậy báo lại cô Duyên để sắp xếp các lớp này thi vào chiều thứ 7. Chậm nhất là tối thứ 6. Xin chân thành cảm ơn.