ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH, BÁO NĂM HỌC 2019-2020

Nhằm góp phần tăng vốn tài liệu cho thư viện, tạo nên một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng nghiên cứu, tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh; phục vụ tối đa nhu cầu bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh trong trường. Nay Thư viện THPT Nguyễn Văn Tăng xin thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp Kế hoạch quyên góp sách Thư viện năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng: Tất cả học sinh nhà trường.

2. Thời gian: Từ ngày ra Kế hoạch đến trước 11 giờ 00 ngày thứ tư 15/10/2019.

* Giáo viên chủ nhiệm xem thông báo đính kèm sau đây để biết thêm yêu cầu về chất lượng và số lượng sách, báo quyên góp nhằm triển khai thực hiện cho đơn vị lớp mình.

Thư viện Nguyễn Văn Tăng xin thông báo.