ĐĂNG NHẬP
Thông báo về lịch làm việc của Phòng Thu Ngân

Thông báo về lịch làm việc của Phòng Thu Ngân: Sáng: 7h30 đến 11h, Chiều: 13h30 đến 16h, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đề nghị quý phụ huynh hoàn thành các khoản thu còn lại như đã cam kết (nếu có).

Trân trọng.