ĐĂNG NHẬP
Thông báo về trang dữ liệu dùng chung cho các GV

Hiện nay tất cả các ngày giờ lên lớp, tên bài giảng, ... của các GV đều phải đăng lên trang dữ liệu dùng chung của sở http://chuyentruong.hcm.edu.vn (giống như thay thế lịch báo giảng).

Nên em mong tất cả các GV đều thực hiện đúng tiến độ.

Quy trình đăng bài gồm 2 bước:

  + Thứ nhất: Đăng giờ lên lớp theo TKB (có đính kèm file mẫu) và làm hoàn toàn trên Excel.

  + Thứ hai (tạm thời chưa làm bước này): Sau khi đã đăng thời khóa biểu thành công rồi mới tiếp tục đăng lịch báo giảng từng tiết dạy. Em sẽ hướng dẫn bước này cụ thể sau.

File mẫu gồm có 6 cột cụ thể như sau: (lấy dữ liệu từ TKB Thầy Quang mới đăng ngày 15/09)

+ Cột 1: là mã giáo viên (các Thầy Cô đã lấy ở phòng Học Vụ)

+ Cột 2: Họ và tên của Thầy Cô

+ Cột 3: Lớp dạy

+ Cột 4: Môn dạy phải ghi đúng chính tả (có danh mục môn dạy ở sheet kế bên)

+Cột 5: thứ (bao gồm từ 2->6, không bao gồm tiết phụ đạo vì tiết phụ đạo do trường chi trả)

+Cột 6: tiết (buổi sáng tiết 1->5, chiều tiết 6->9)

Các thầy cô làm từng file riêng theo TKB của mình (ví dụ GV A trong 1 tuần có 20 tiết dạy thì phải khai báo đầy đủ 20 dòng trên file Excel, ứng với mỗi dòng là 1 tiết dạy)

Mong các Thầy Cô làm theo format giống theo file mẫu

Làm xong bước "Thứ nhất" thầy cô gởi về mail: phamthanhphuoc@gmail.com

Hạn nộp đến hết ngày 17/09/2019 (vì đây là TKB của tuần nên phải cập nhật sớm, mong Thầy Cô thông cảm) 

Nếu có gì thắc mắc thầy cô xin liên hệ:

zalo: 0903.609.440 mail:phamthanhphuoc@gmail.com

Trân trọng!