ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc gửi tin nhắn cho phụ huynh

Hiện hệ thống đã được up danh sách các lớp mà GVCN gửi về.

Để GVCN có thể gửi tin nhắn về phụ huynh thì GVCN phải đăng kí Eschool cho học sinh.

Thầy cô xem hướng dẫn ở video đính kèm.