ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2019-2020

Kính mong quý thầy cô GVCN các lớp thông báo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2019-2020 theo kế hoạch đính kèm dưới đây.

Xin cảm ơn.