ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc nhận đơn học lại năm học 2021-2022

Để thuận tiện cho việc xếp lớp năm học 2021-2002. Nhà trường thông báo tới các học sinh không đủ điều kiện lên lớp trong năm học 2020-2021 về việc nộp đơn xin học lại như sau:

1. Học sinh tải mẫu đơn dưới đây để phụ huynh điền đầy đủ thông tin và ký tên.

2. Sau khi hoàn thành đơn, học sinh chụp hình đơn xin học lại và gửi file về địa chỉ mail của giáo viên chủ nhiệm hoặc địa chỉ mail kimoanh1803@gmail.com.

4. Thời gian nhận đơn từ ngày 17/8/2021 đến ngày 26/8/2021.

Sau ngày trên nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc học sinh nộp muộn.

Xin cảm ơn!