ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

THÔNG BÁO
V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020
Hiện nay đã có giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 nhà trường kính mời các em học sinh K12 tới trường để nhận.

Địa điểm: Phòng Giáo vụ.

Thời gian: Các ngày trong tuần Sáng từ 7.30 đến 11.30, Chiều từ 13h30 đến 16h30.