ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc nhận quà 1/6, Tiền phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Công đoàn xin thông báo. 

Mời quý thầy cô nhận quà 1/6 và phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách quý 1/2018.