ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN THẺ BHYT HỌC SINH NĂM 2019

* Mời Lớp trưởng của các lớp đến phòng Văn thư - Thủ quỹ để nhận thẻ BHYT năm 2019 cho lớp.

Trân trọng!