ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc nộp hình.

BCH Công đoàn đã thông báo danh sách thi đấu và việc nộp hình đã lâu nhưng hiện nay các vận động viên vẫn chưa nộp đủ hình. BCH Công đoàn xin thông báo đến các vận động viên, sau ngày hôm nay ai không nộp hình làm chậm trễ nộp hồ sơ lên Sở phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trân trọng.