ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc phát đồng phục

Hiện đã có đồng phục cho các học sinh đăng kí từ 01/08/2019 đến ngày 15/08/2019. Mời các học sinh nhận đồ vào 14h45 chiều nay (thứ sáu ngày 23/08/2019).

Các học sinh đăng kí vào các ngày còn lại đợi thông báo sau.

Văn phòng