ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc rà soát CMND, thê căn cước K12

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm K12

Để phục vụ việc làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp k12 theo đúng tiến độ bộ phận học vụ thông báo tới gvcn k12 và toàn hs k12 rà soát lại các thông tin như biểu mẫu đính kèm (các thông tin này sẽ ghi vào phiếu dự thi).

Bộ phận học vụ kính mong gvcn tiến hành cho các em học sinh rà soát và đánh may theo biểu mẫu và gửi về phòng học vụ theo địa chỉ kimoanh1803@gmail.com

Thời hạn nộp ngày 18/01/2019