ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc thi kéo co của ngành.

Do cả nước đang để quốc tang đồng chí Đỗ Mười nên tất cả các hoạt động vui chơi đều tạm dừng. Vì vậy lịch thi đấu kéo co của ngành bị hoãn lại. Khi nào có lịch thi đấu mới BCH công đoàn sẽ thông báo tới các vận động viên và cổ động viên. Trân trọng thông báo.