ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO XIN NGHỈ HỌC CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ CỦA TRƯỜNG ĐI THI ĐẤU

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường kết hợp cùng kế hoạch thi đấu Hội thao Quận 9 môn Bóng Rổ. Tổ TD - QP kính mong GVCN, GVBM và bộ phận Giám Thị tạo điều kiện cho các e có tên trong danh sách xin nghỉ sáng thứ 3 ngày 13/10/2020 và sáng thứ 5 ngày 15/10/2020.