ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO XIN PHÉP HS THAM GIA GIẢI KÉO CO TPHCM

Kính gửi GV nhà trường, đây là danh sách học sinh tham gia giải kéo co Thành phố vào ngày mai ngày 11.1.2019. 

Được sự đồng ý của BGH nhà trường, đã cho phép các em này nghỉ vào ngày mai.

Trân trọng.