ĐĂNG NHẬP
Trận đấu bù Bóng Chuyền

Chủ Nhật 12/11 lúc 15h30

Trận 11A2 - 12A10

*  Lưu Ý:

 - Khi thi đấu mang giày thể thao, trang phục thể dục, tập trung đúng giờ (nếu trễ 10 phút sẽ bị loại).

  • Trường hợp ngày thi đấu trời mưa sẽ được dời trận thi đấu theo thông báo của trọng tài (Gv Thể Dục). 
  • Đánh 15 điểm 3 sét.