ĐĂNG NHẬP
Văn bản hướng dẫn của SGD & ĐT TP.HCM về tuyên truyền và quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.