ĐĂNG NHẬP
XIN PHÉP HỌC SINH THAM GIA GIẢI KÉO CO CẤP TP. THỦ ĐỨC NĂM HỌC 2022-2023

Kính gửi, GVCN 

Xin phép các em có tên trong danh sách  tham gia giải kéo co Cấp TP. Thủ Đức năm học 2022 - 2023

Thời gian: cả ngày chủ nhật ngày 29/10/2022 ( có mặt tại trường vào lúc 5h30 sáng đến khi kết thúc ngày thi đấu )

Kính nhờ GVCN thông tin về cho PHHS nắm lịch.

Trân trọng cảm ơn.