ĐĂNG NHẬP
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI BỔ SUNG NGUỒN TÀI LIỆU THƯ VIỆN NĂM HỌC 2020-2021

Kính gửi quý Thầy, Cô và các em học sinh thân mến.

Nhà trường vừa bổ sung một số đầu sách làm nguồn tài liệu cho thư viện năm học 2020-2021, bao gồm sách nghiệp vụ và sách tham khảo (file đính kèm).

Mời quý Thầy, Cô và các em học sinh đến Thư viện tham khảo.

Trân trọng.