ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2021-2022

Thư viện xin gửi quý Thầy Cô và các em học sinh Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2021-2022 của trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Tùy theo tình hình thực tế kế hoạch sẽ có sự điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động. 

Trân trọng cảm ơn.